L’entitat

La Colla dels Blancs de Granollers és una entitat privada sense ànim de lucre, que té per finalitat la preparació cada any de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers.

A través de les seves accions pretén la transformació de la ciutat i l’empoderament de veïns i veïnes (i, en general, tothom qui tingui interès) en pro a un model de ciutadania organitzada, democràtica, lliure, responsable, cívica, tolerant, diversa, participativa i crítica, que dona sortida a les seves inquietuds a través de la cultura popular i tradicional en el si de la Festa Major de Granollers, actualment i des de 1983, la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers.

Organització

L’associació Colla dels Blancs de Granollers es regeix pels Estatuts de l’entitat i està formada per:

 • Assemblea de socis i sòcies: òrgan de màxima representació on tots els membres de l’entitat majors d’edat (socis i sòcies majors d’edat) hi tenen veu i vot.
 • Junta directiva: grup de socis i sòcies elegits per l’assemblea, que gestionen el dia a dia de l’entitat i la representen legalment, d’acord amb les atribucions que els confereixen els Estatuts. En són membres de ple dret  el President, la Secretària, el Tresorer i els Vocals.
 • Comissions de treball: grups de socis i sòcies que s’encarreguen de gestionar diferents aspectes de l’entitat de forma autònoma, amb el vist-i-plau de la Junta directiva.
 • Grups que conformen la colla: membres de l’entitat, i ocasionalment col·laboradors externs, que constitueix un grup de festa major que organitzen activitats.
 • Cap de Colla: figura pública que lidera el projecte de Festa major de Blancs, membre de la Junta directiva de l’entitat.

La Junta

La Junta actual, renovada la passada assemblea general ordinària, la componen els següents membres de l’entitat:

 • Albert Romea Castañé (President) (2020)
 • Lorena Morales Roldán (Secretària) (2021)
 • Jordi Padró Catalán (Tresorer) (2019)
 • Arnau Moya Camí (Vocal) (2021)
 • Berta Llobet Medalla (Vocal) (2019)
 • David Profitós (Vocal) (2023)
 • Joana Armengol (Vocal) (2023)
 • Laia Serra Pou (Vocal) (2019)
 • Lluís Plaza Chacón (Vocal) (2020)
 • Lluís Sala Vernedas (Vocal) (2023)
 • Mariona Vicente (Vocal) (2023)
 • Pep Blanchart (Vocal) (2020)
 • Quico Jerez Vila (Vocal) (2019)
 • Xavi Raich López (Vocal, Cap de Colla) (2018)
 • Marc Rovira Estrada (Vocal) (2022)

El projecte de Junta i els membres que el representen es va presentar i votar per l’Assemblea l’any 2020. Cada any s’ha anat validant a l’Assemblea general ordinària la renovació (altes i baixes) de membres de Junta.

Cap membre de la Junta ni de l’entitat rep cap retribució per exercir les seves funcions. L’entitat no té cap persona contractada.

La Junta es reuneix setmanalment els dilluns a les 8 del vespre a la Troca. Podeu concertar una visita previ avís, escrivint un correu a junta@blancs.cat.

Registre de socis/es

Podeu sol·licitar l’alta com a socis i sòcies tant majors d’edat com menors d’edat. Per a fer-ho caldrà que empleneu el formulari de registre que trobareu en els següents enllaços.

Registrar-se permet ésser comptat com a persona sòcia de l’entitat, un cop validada la sol·licitud per la Junta directiva. Ser soci implica poder formar part de l’Assemblea, amb veu i vot, on, entre altres coses, es tria la renovació de la Junta i la persona que fa de Cap de colla, l’aprovació dels comptes anuals o la tria d’aspectes importants relatius al projecte de Festa major que cada any es duu a terme.

Tots els drets i deures dels socis els trobareu ben definits als Estatuts de l’entitat.

Podeu sol·licitar el registre en els següents enllaços:

Blancs i l’Ajuntament

Blancs, junt a Blaus, formen part com a entitats privades de la Comissió de Festa Major, junt a l’Ajuntament de Granollers, representat per l’àrea de Cultura.

La Comissió de Festa Major és òrgan municipal que s’encarrega de l’organització de la Festa major de Granollers i es regeix per un reglament propi.

L’entitat rep de l’Ajuntament Granollers una subvenció nominativa de 13.000€ per organitzar i produir el projecte de Festa major de Blancs. Blancs també obté ingressos de la venda de marxandatge a la Botiga de Festa major i en la venda de tiquets i begudes a les barres de Festa major.