La Colla

La Colla dels Blancs de Granollers és una de les entitats més fortes que es dedica a organitzar la Festa Major granollerina. Els blancs vam aparèixer amb aquesta finalitat quan va néixer la Festa Major de Blancs i Blaus. Està formada per gent de totes les edats, inquietuds i estils. Una colla oberta a tothom que tingui ganes de participar en la preparació de la Festa Major de Granollers. Dins de la colla són moltes les activitats en les quals es pot participar de manera més o menys activa. Activitats per a totes les edats, grans i petits, capgrossos, gegants i gegantons, dracs de foc i d’aigua, malabars de foc, concerts, jocs, gralles i timbals, concursos… tot el que puguis imaginar-te pot tenir un lloc a la nostra festa si tens ganes de fer-ho!

Cada persona pot trobar dins la colla blanca el seu espai per poder proposar i portar a terme els diferents actes de la programació de la Festa Major. La Colla Blanca ha crescut molt en els últims anys i actualment existeixen diferents grups que es dediquen a pensar i produir actes i idees per a fer la festa major més original, participativa i divertida.

Durant l’any es fan reunions entre grups, assemblees de colla i també altres activitats de caire més informal que ajuden a cohesionar i potenciar el coneixement de totes les persones que en formem part. La Colla dels Blancs també es dedica, durant l’any a treballar amb d’altres col•lectius i entitats de la ciutat per dinamitzar la vida cultural i potenciar i recuperar la cultura popular a la ciutat de Granollers.

Organització

 

La Colla dels Blancs de Granollers és una entitat i com a tal té uns estatuts que la regeixen. Està dirigida per una Junta formada per una catorzena de persones que preparen els actes més burocràtics de la festa, és a dir, tota la feina dura que s’ha de fer abans de començar una Festa Major. També és l’òrgan que coordina la feina dels diferents grups. A part d’això, hi ha assembles periòdiques per informar a la colla i demanar opinions, etc. Aquestes assembles són el principal punt d’intercanvi entre la Junta i la resta de la colla durant l’any, i són obertes a tots els blancs i les blanques.

A més a més, des de fa un any es fan les reunions de “Sinergies” que convoquen reunions on hi participen alguns membres de la junta, gent de cada grup i gent a títol individual i és on es parlen els temes més pràctics de la festa: la programació, el fil conductor que té la colla cada any, els actes més genèrics, tals com cercaviles, etc. D’aquesta manera, la gent dels grups està més actualitzada i més vinculada a l’entitat durant tot l’any. Aquestes reunions es convoquen segons necessitat.

 Segons els Estatuts de l’entitat, cada tres anys hi ha eleccions de la Junta directiva. A l’assemblea pertinent, si hi ha diverses juntes candidates, es fa la votació per triar-les.

Apunta’t la Colla dels Blancs

Durant l’any, pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’explicarem de quines maneres pots començar a col·laborar a la Colla.

A l’estiu, i especialment les setmanes abans de la Festa Major, pots trobar-nos a la Troca i al local, a la Plaça del Tiny dins el recinte Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Ser blanca significa viure la Festa des d’una altra òptica, crear-la, sentir-la teva i sentir-la en comunitat. Som una família sense cunyats.

Ens mouen les ganes de transformar i de portar la participació i la cultura a la base. Som entitat de cultura popular i tradicional.

Si també sents aquest cuquet, vine, apunta’t! Hi ha molts grups a Blancs on pots encaixar. Si ja sou una colla d’amics o d’interessos compartits i voleu crear un grup blanc nou us estàvem esperant!

Contacteu amb Junta i ens hi posem!