Registre de membres

Tal i com marquen els nostres Estatuts, i amb l’objectiu de conèixer la gent que formem part de l’entitat, us animem a donar-vos d’alta com a associats/des de la Colla dels Blancs. 

Si únicament formes part de grups “adults” o “infantils”, només hauràs d’omplir el formulari corresponent. Si, per altra banda, formes part d’un grup “adult” i ets responsable legal de menor/s que formen part de grups “infantils”, omple i envia si us plau els dos formularis per separat.

REGISTRE D’ADULTS

Les persones majors d’edat que es registrin tindran la condició de sòcies de l’entitat. Els Estatuts regulen els drets i deures de les persones sòcies, de manera que podran exercir una participació plena en la presa de decisions amb veu i vot. Entre altres hi ha l’elecció de la Junta i la persona de Junta que exerceix de Cap de Colla.


REGISTRE DE MENORS D’EDAT